Στάθης Κομνηνός
Χριστίνα Ζαχαριάδου

Διεύθυνση

Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα

+30 2313 067633 | +30 6975 420999