ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ

NUSRET GÖKÇE

#SaltBae

The man behind the nickname, Nusret Gökçe, is an enthusiastic chef and restaurant co-owner who was given the nickname because of his flamboyant salting skills and an almost erotic appreciation for a hefty slice of meat. We met him at his restaurant during our trip to Istanbul where we went for lunch and we are really happy for the portraits he gave us!

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΕΙΛΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΨΑΡΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Stathis Komninos
Christina Zachariadou

Address

Thessaloniki, Greece

Phone Numbers

+30 2313 067633 | +30 6975 420999